Πολυκατοικία στο κέντρο της Καλαμάτας με ιατρείο στο ισόγειο, της οποίας ο σχεδιασμός είναι εμπνευσμένος από τα νεοκλασικά κτίρια, πολλά από τα οποία υπάρχουν στη γύρω περιοχή.