Ποιοι είμαστε

ΜΟΥΝΤΑΝΕΑ ΕΙΡΗΝΗ

Γεννήθηκα στην Καλαμάτα το 1956

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Δημοτικό Σχολείο  Προσηλίου Μεσσηνίας

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Α’, Β’ & Γ  τάξεις γυμνάσιο Θηλέων Καλαμάτας και Δ’, Ε’ & ΣΤ’ τάξεις στο πρακτικό τμήμα του 2ου γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας   

Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Πολυτεχνική Σχολή – τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Επαγγελματική αδειοδότηση:     

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (μέλος ΤΕΕ με αρ. μητρώου 32138)

Εργοληπτικό Πτυχίο ΜΕΚ Δ’ τάξης για έργα οικοδομικά, Οδοποιία 

Μελετητικό πτυχίο για μελέτες υδραυλικών έργων.

Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή

Επιστημονική Ενημέρωση:

Συνέδρια σκυροδέματος

Ημερίδες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για αντισεισμικό κανονισμό (Ελληνικό και Ευρωκώδικα 8)

Ημερίδες Τεχνικού Επιμελητηρίου για ανάλυση και σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών

Ειδική Κατάρτιση:

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Λογισμικό σχεδίασης κτιρίων (ARCHiTEKTONIKA 2007 v3.50.06 της π-systems international)

Λογισμικά σχεδίασης με υπολογιστή (CAD) 

Λογισμικό σχεδιασμού οδών κατά τις Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΜΟΕ), τους αμερικανικούς και τους Γερμανικούς κανονισμούς.

Άλλες δραστηριότητες:

Εκλέγομαι Πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Μεσσηνίας από το 2008 έως σήμερα (2011)

 

ΜΟΥΝΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γεννήθηκα στο Προσήλιο Μεσσηνίας το 1957

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Δημοτικό Σχολείο  Προσηλίου Μεσσηνίας

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Β’ εξατάξιο γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Πολυτεχνική Σχολή – τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Επαγγελματική αδειοδότηση:     

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (μέλος ΤΕΕ με αρ. μητρώου 38542)

Μελετητικό Πτυχίο για Στατικές μελέτες

Μελετητικό πτυχίο για μελέτες τοπογραφίας

Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή

Επιστημονική Ενημέρωση:

Συνέδρια σκυροδέματος

Ημερίδες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για αντισεισμικό κανονισμό (Ελληνικό και Ευρωκώδικα 8)

Ημερίδες Τεχνικού Επιμελητηρίου για ανάλυση και σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών

Ειδική Κατάρτιση:

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Λογισμικό ανάλυσης και σχεδιασμού φορέων από ωπλισμένο σκυρόδεμα κατά τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς  κανονισμούς (stereostatika της π-systems international)

Λογισμικό ανάλυσης φορέων από οποιοδήποτε υλικό και σχεδιασμού μεταλλικών στοιχείων κατά τον Ευρωκώδικα 6 (ETABS v.9.0)

Λογισμικό σχεδιασμού οδών κατά τις Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΜΟΕ), τους αμερικανικούς και τους Γερμανικούς κανονισμούς.

Άλλες δραστηριότητες:

Εκλέγομαι στην Αντιπροσωπεία του περιφερειακού τμήματος Πελοποννήσου από την ίδρυση του (1990)   μέχρι σήμερα πλην της περιόδου 2000-2002

Διετέλεσα Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ Πελοποννήσου τις περιόδους 1994-1997 και 2008-2010

Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου από το 2010 

 

ΤΟΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

Γεννήθηκα στην Τούμπα Σερρών το 1961

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Δημοτικό Σχολείο  Τούμπας Σερρών

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Εξατάξιο γυμνάσιο Πεντάπολης Σερρών 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Πολυτεχνική Σχολή – τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Επαγγελματική αδειοδότηση:

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (μέλος ΤΕΕ με αρ. μητρώου 47360)

Μελετητικό Πτυχίο για Συγκοινωνιακές μελέτες

Μελετητικό πτυχίο για μελέτες υδραυλικών έργων.

Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή

Επιστημονική Ενημέρωση:

Συνέδρια σκυροδέματος

Ημερίδες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για αντισεισμικό κανονισμό (Ελληνικό και Ευρωκώδικα 8)

Ημερίδες Τεχνικού Επιμελητηρίου για ανάλυση και σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών

Ειδική Κατάρτιση:

Λογισμικό σχεδίασης κτιρίων (ARCHiTEKTONIKA 2007 v3.50.06 της π-systems international)

Λογισμικά σχεδίασης με υπολογιστή (CAD) 

Λογισμικό σχεδιασμού οδών κατά τις Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΜΟΕ), τους αμερικανικούς και τους Γερμανικούς κανονισμούς.

 

ΜΟΥΝΤΑΝΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2006-2012 Δίπλωμα Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 6.95/10, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Απολυτήριο Λυκείου 17.6/20, 3ο Εναιαίο Λύκειο Καλαμάτας

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά, Certificate of Proficiency –C2 επίπεδο

University of Michigan, Μάιος 2009

 

ΧΡΗΣΗ Η/Υ

 • Autocad
 • SAP2000 v15
 • Stereostatika
 • Architektonika PiSystems
 • Microsoft Office
 • Photoshop

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μουσική, Προγραμματισμός Η/Υ, Αθλητισμός

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σεπτέμβριος 2013 – 

Τεχνικά Γραφεία  Μουντανέα- Τοπάλη- Γιατράκου

Καλαμάτα, Βας. Σοφίας 5, τηλ. 2721026223

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

«Ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου για φόρτιση σε τσουνάμι» 

Διπλωματική εργασία, 2013-02-14, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δίπλωμα Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2006-2014 με βαθμό 7,28/10

Απολυτήριο Λυκείου    2005

3ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας

 

 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 «Προμελέτη χάραξης νέου οδικού τμήματος μετξύ των Δήμων Μεσσήνης και Πύλου-Νέστορος στο τμήμα Καζάρμα –Τουλούπα Χάνι» 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά: Κάτοχος πτυχίου Lower

Γαλλικά: Κάτοχος ενοτήτων Α1,Α2,Α3,Α4

 

ΧΡΗΣΗ Η/Υ

 •  Microsoft Office 
 • Λογισμικά σχεδίασης με υπολογιστή (CAD) 
 • Λογισμικό σχεδίασης κτιρίων (ARCHiTEKTONIKA 2007 v3.50.06 της π-systems international)
 • Λογισμικό ανάλυσης και σχεδιασμού φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατά τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς  κανονισμούς (stereostatika της π-systems international)
 • Λογισμικό σχεδιασμού οδών κατά τις Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΜΟΕ), τους αμερικανικούς και τους Γερμανικούς κανονισμούς. (Anadelta )

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σεπτέμβριος 2014 –

Τεχνικά γραφεία Μουντανέα –Τοπάλη-Γιατράκου

Καλαμάτα, Βας.Σοφίας 5, τηλ.2721026223

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αθλητισμός, μουσική, ψάρεμα.

 

ΜΟΥΝΤΑΝΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Αρχιτέκτων Μηχανικός - Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2015- )

Εμψυχώτρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα - Συνεργάτης MONUMENTA (2016- )

Επικουρικό Διδακτικό Έργο στον Αστικό Σχεδιασμό, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (2017)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πολεοδομία και Χωροταξία”, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
 • Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (2015)
 • Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, Leibniz Universität Hannover, Faculty of Architecture and Landscape Sciences (2013)
 • Απολυτήριο Λυκείου, 3ο Λύκειο Καλαμάτας (2008)

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 27-30/9/2018, conferenceprd5.prd.uth.gr
 • Urban Struggles in Mediterranean Cities: The Right to the City and the Common Space, International UnConference, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, 31/5-3/6/2018, urbanstruggles.net
 • XXXII Congresso Geografico Italiano, Ρώμη, 7-10/6/2017, www.congressogeografico.it
 • Η Αστικότητα στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση. Τρεις διπλωματικές εργασίες για την ανάκτηση του δημόσιου χώρου.”, Ελληνική Αρχιτεκτονική Εταιρεία- Societe Des Architectes Hellenes, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, 21/3/2017 (προσκεκλημένη ομιλήτρια)
 • Δημοσίευση Διπλωματικής Εργασίας “Εκεί που άλλοτε κυλούσε ο Ιλισός”, Greek Architects, Μάιος 2016, WEB (www.greekarchitects.gr)

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Προστασία, σχεδιασμός και διαχείριση ιστορικών κτιρίων, συνόλων και τοπίων, Σαντορίνη
 • CoPuS - Constructing Public Space, Αγία Νάπα - Κύπρος
 • Acharnes Landscape Next, Αχαρνές Αττικής
 • Urban Communities + Green Architecture, Αθήνα

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

 • Αγγλικά, Certificate of Proficiency - C2 level, University of Michigan
 • Γερμανικά, Zertifikat Deutsch - C1 level, Goethe Institut
 • Microsoft Office, Autocad, Rhino

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Μέλος MONUMENTA (ΑΜΚΕ για την προστασία της φυσικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου - www.monumenta.org)
 • Καταγραφή και Ανάδειξη κτηρίων 19ου και 20ού αιώνα στην Αθήνα - www.docathens.org
 • Καταγραφή και Ανάδειξη κτηρίων 19ου και 20ού αιώνα στην Καλαμάτα”

 

 • Μέλος KALAMATA:21 (Γραφείο Υποψηφιότητας της Καλαμάτας για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021)
 • Συμμετοχή στην “Ομάδα Έργου Καινοτομίας και Ανάπτυξης”
 • Συμμετοχή στην “Ομάδα Εργασίας Πολιτιστικών και Αστικών Υποδομών”

 

 • Φωτογραφία, Λογοτεχνία, Αργεντίνικο Τάνγκο, Τέννις, Ταξίδια