Η αρχιτεκτονική μελέτη έγινε με γνώμονα την εναρμόνιση της Υπεραγοράς με το περιβάλλον, φυσικό και οικιστικό, καθώς και με τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής. 

 Η στατική μελέτη ενείχε τη δυσκολία του να συνδέσει τα υλικά της πέτρας, του μπετόν και του χάλυβα σωστά, ώστε να λειτουργούν αποδοτικά σε περίπτωση σεισμού.