Ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων σε δύο κτίρια σε θέση με θέα προς την θάλασσα στην Δυτική Μάνη.

 

Κατά την σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης έχουν ληφθεί υπ’ όψιν η θέση και ο προσανατολισμός του οικοπέδου , η θέα των κατοικιών προς την θάλασσα καθώς  επίσης  και τα υλικά κατασκευής (χρησιμοποιούνται υλικά της περιοχής).

Έχει γίνει διάσπαση όγκου έτσι ώστε η εν λόγω μονάδα να είναι σύμφωνη με το ευρύτερο οικιστικό περιβάλλον μετά την κατασκευή της.